SET HOME | FAVORITE
Hotline: 13570583872
               13760750560
The largest production base of crafts
 
Product navigate  
Search  
Topic:
 
Key word: 
 
Factory Position:Home > Factory


                       办公室                                                                   办公室1

                   办公楼                                                                        厂区

                   车间                                                                          车间1

            88吨压铸机                                                                            冲床

                  胶滴车间                                                                    刻磨具

                  刻锌合金磨具                                                                     磨床

                 锌合金磨具                                                                        压床

                     雕刻车间                                                                     焊针

                 焊针烤箱                                                                      刻磨具2

                    刻压冲磨具                                                                     抛光

                线切割刀磨具                                                                     压床2

CopyRight © Guangzhou Mingli ART & CRAFT Products Co., Ltd. 2008.All Rights Reserved  Design:10000IDC    
TEL:020-82595756 82595759 82595327   FAX:020-82595327    
E-MAIL:gzhongda88@163.com  gzhd1977@163.com  ADD:Huangpu District fengle Yue-Tao Dong A9 Royale Room 905 , Guangzhou    
 
  业务一部
  点击这里给我发消息
  点击这里给我发消息
   广州茗莉 点击这里给我发消息
   广州茗莉 点击这里给我发消息
  MSN在线
  MSN在线
  业务二部
  点击这里给我发消息
  点击这里给我发消息
  广州茗莉 点击这里给我发消息
  SKYPE